ADDRESS 4-6-15, chigasaki-higashi, tsuzuki-ku, yokohama, kanagawa,
224-0033 japan<map>
TEL. 045-507-7577
FAX. 045-507-7677